Dette er et skjema for å registrere våre gjester i forbindelse med den pågående Covid-19 pandmien.


Dine data vil bli lagret i tilfelle et utbrudd slik at helseetaten kan kjøre smittesporing.

Dine registrerte data blir slettet etter 2 uker.

This is a form for registration of our guests during this
Covid-19 pandemic.
Your data will be deleted after 2 weeks.